Popis: image006

KAJKY HOSTIVICE

oddíl mladých ochránců přírody

Popis: image006

 

FOTOGALERIE

 

Úvod -> Fotogalerie 2011/2012

 

 

Pohádkový les

 

Bažantnice – 3. září 2011

 

 

Zelené texty otvírají podrobnější fotogalerie jednotlivých stanovišť

 

 

START a cíl

 

V letošním roce se na pohádkový les u Kaly přišlo podívat 240 dětí, které si vyzvedly soutěžní kartu.

 

Z: Podrobnější galerie – start a cíl

 

 

 

 

malování s KRTEČkem

 

Děti, namalujte nebo dokreslete a vybarvěte obrázek zvířátka

 

Z: Podrobnější galerie – Krteček

 

 

 

 

MEDVÍDEK

 

Znáte příběhy medvídka a jeho kamarádů? Složte si jejich obrázky i obrázky dalších zvířátek a pojmenujte je.

 

Z: Podrobnější galerie – medvídek

 

 

 

 

KOCOUR V BOTÁCH

 

Jeden starý otec podělil své tři syny. Nejstarší dostal mlýn, prostřední osla a nejmladšímu věnoval kocoura. Ten byl z toho smutný a přemýšlel, jak se s kocourem uživí. Netušil, že kocour mluví, a byl překvapen, když mu řekl: „Nebuď smutný, můj pane. Dej mi pár bot a pytel a nech se překvapit.“

Do pytle chytil králíka, pár koroptví a postupně to odnesl králi, že mu je posílá jeho pán – hrabě. Král byl potěšen. Jednou, když jel se svojí dcerou kolem řeky, ve které se „hrabě“ koupal, kocour zakřičel, že byl jeho pán oloupen. Král věnoval pohlednému mladíkovi šaty a zval jej do kočáru. Mladý pán se s princeznou do sebe zamilovali.

Králův kočár jel cestou mezi poli a loukami, až dojeli k zámku. Předtím tam doběhl kocour a žádal černokněžníka, který tam žil, aby se proměnil ve lva. Byl to hrozný lev. Pak kocour požádal černokněžníka, aby se proměnil v myš. Černokněžník to udělal, kocour myš chytil a snědl.

Tak získal kocour zámek pro svého pána – hraběte. Král byl moc překvapen bohatstvím, jakým hrabě vládne, a souhlasil se svatbou své dcery s mladíkem. Kocour se stal velmožem a od těch dob chytal myši jen pro zábavu.

Tady v lese je spousta myšek. Najděte tři a přineste je kocourovi v botách. On si s nimi pohraje a zase je pustí.

 

Z: Podrobnější galerie – kocour v botách

 

 

 

 

CIRKUS

 

Byl jednou jeden cirkus a v něm žil klaun, slon, opice a tygřík. Putovali s cirkusem po světě a dělali dětem i dospělým radost. Opička předváděla své opičí kousky, slon si nechal na chobot házet kroužky a tygřík proskakoval hořící obruč.

Uměly byste to děti také? Zkuste to!

 

Z: Podrobnější galerie – cirkus

 

 

 

 

HADÍ KRÁL

 

Jednou, když ovčák pásl ovce na stráni, zpozoroval v blízkosti oheň. Zahnal ovečky do ohrady a šel blíž. Už hořel i strom, na kterém se ukrývalo před ohněm malé hádě. Ovčák mu pomohl a háďátko jej prosilo, aby ho zanesl do jeskyně k otci, hadímu králi. Hadí král mu poděkoval a dal ovčákovi odměnu ze svého pokladu.

Poklad je veliký. Děti, dojděte hadího krále pozdravit, určitě vám také dá zlatý penízek.

 

Z: Podrobnější galerie – hadí král

 

 

 

 

BROUČCI

 

Byla tma a tak broučci zase lidem svítili a svítili. A když vycházelo slunce, letěli domů.

Když nastal podzim, světla ubývalo a zimy přibývalo. Broučci snesli do kuchyňky zásoby jídla a dříví. Zavřeli dveře na petlici, utěsnili okna i dveře mechem. A ještě se pomodlili:

„Podvečer tvá čeládka,

co k slepici kuřátka,

k ochraně tvé hledíme,

laskavý Hospodine.“

Potom si lehli a spali a spali.

Přišlo léto a tase by měli začít svítit lidem. Někteří broučkové jsou ale poplety. Zapomněli si vzít svoje lucerničky.

Honem jim je děti podejte, ať mohou dobře svítit.

Malí broučci šli spát a pověsili si lucerničky nad postýlku, ale někteří nepořádníčci ne.

Pomozte broučkům lucerničky uklidit, nebo by si je mohli při vstávání rozšlapat.

 

Z: Podrobnější galerie – broučci

 

 

 

 

O TŘECH PRASÁTKÁCH

 

Žila tři prasátka. Bála se, že je vlk sežere a tak se rozhodla, že si postaví domky, které je před vlkem ochrání. Prvé prasátko si postavilo domek jen ze slámy. Druhé ze dřeva a z větví. Potom si společně hrála. Posmívala se třetímu, že ještě pracuje. To se rozhodlo postavit domek z cihel.

Pak přišel vlk. Slaměný domek rozfoukal. Prvé prasátko se uteklo schovat ke druhému. Ale vlk zničil i jeho domek a tak obě prasátka pospíchala do třetího pevného domku. Všechna se tam schovala. Protože byl domek zděný, prasátka uchránil a vlk se dovnitř nedostal. Pak se pokusil vlézt do domku komínem. Prasátka rychle zatopila v kamnech a vlkovi začal hořet ocas. Vlk rychle utekl pryč. Od té doby se prasátka vlka již bát nemusela a vesele si mohla zase společně hrát.

Děti, pomozte prasátkům se stavěním domků, aby je měla hotové dříve, než přijde vlk.

 

Z: Podrobnější galerie – tři prasátka

 

 

 

 

O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE

 

Kohoutek se slepičkou si vyšli spolu do přírody a slíbili si, že co najdou, tak se o to rozdělí. Slepička vyhrabala zrníčko. Polovinu nechala kohoutkovi. Pak našel kohoutek a honem chtěl zrní sníst sám. Zaskočilo mu však v krku a začal se dusit. Prosil slepičku, aby mu přinesla vodu, aby mohl zrní lépe spolknout. Slepička běžela ke studánce:

„Studánko, dej vodu mému kohoutkovi, leží tam v oboře, nožky má nahoře, bojím se, bojím, že umře.“

Studánka vodu nechtěla dát, dokud jí slepička nepřinese šátek. Ale ani švadlena nedala šátek slepičce, dokud jí nepřinese střevíčky od ševce. V pohádce musela slepička ještě prosit prasátko, sladovníka, kravičku, louku a nebe. Náš kohoutek však potřebuje vodu rychle.

Pomozte děti slepičce, doběhněte pro střevíček a pro šátek, naberte vodu u studánky a dejte ji kohoutkovi do zobáčku. Pomůže mu to, spolkne zrníčko a vesele zakokrhá. Ještě mu to moc nejde, v krku jej bolí, zakokrhejte za něj. Pak již nebude lakomý a se slepičkou se vždy rozdělí.

 

Z: Podrobnější galerie – kohoutek a slepička

 

 

 

 

MAŇÁSKOVÉ DIVADLO

 

Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá, mají hebkou srst.

Máme rádi zvířata, a proto je napodobujeme.

Děti, předveďte s maňásky, jak se zvířátka chovají, co si povídají, co mají ráda nebo co se jim nelíbí.

 

Z: Podrobnější galerie – maňáskové divadlo

 

 

 

 

O sedmi havranech

 

Za dávných časů měla matka sedm synů. Ti ji moc zlobili. Když si s nimi již nevěděla rady, tak je proklela: „Bodejž by z vás byli havrani.“ Chlapci se proměnili a odlétli.

Za čas se rodičům narodila dcerka Bohdanka. Nevěděla, že měla sedm bratrů. Jednou našla na půdě jejich šaty a tak jí rodiče všechno řekli. Zachránit je mohla jen tehdy, když zaseje len, utká plátno a ušije pro ně sedm košil. Ale celou dobu nesmí promluvit.

Bohdanka zatím bydlela v dutém stromě. Zasela len. Potom tkala plátno a začala šít košile. Utkat plátno a ušít košilky, to trvá dlouho. Bohdanka je už unavená.

Uměly byste děti Bohdance pomoci sešít košilky pro bratry – havrany?

V pohádce všechno dobře dopadlo. Bratři byli vysvobozeni a společně se s Bohdankou vrátili k rodičům.

 

Z: Podrobnější galerie – sedm havranů

 

 

 

 

POTKALI SE U KOLÍNA

 

Kdo? Dva méďové.

Pojďte, pane, budeme si hrát a třeba pojedeme vlakem. Určitě tenhle medvědí příběh znáte a tak si děti zahrajte s medvědy na vláček.

Nejprve naházejte do uhláku uhlí.

Pozor! Abyste bezpečně dojely, utáhněte uvolněné šrouby na kolejích.

Zvedněte návěstidlo, zahoukejte a pak už můžete jet.

 

Z: Podrobnější galerie – medvědi u Kolína

 

 

 

 

O KOBLÍŽKOVI

 

Když dostal dědeček chuť na koblížek, tak mu jej babička usmažila a dala ho vystydnout na okno. Koblížek se chtěl podívat do světa. Skutálel se z okna. Kutálel se po cestě, zpíval si a postupně potkal zajíce, vlka, medvěda. Všichni jej chtěli sníst, ale on jim zazpíval:

„Já koblížek, koblížek na másle smažený, na okénku chlazený, já od dědečka utekl, já od babičky utekl, já zajíčkovi utekl, já vlkovi utekl, od tebe, medvěde, pod hory uteču.“

Koblížek potkal ještě lišku. Také jí zazpíval svoji písničku. Chytrá liška jej pochválila a poprosila, aby šel blíž, že je stará a špatně slyší. Poprosila koblížka, aby jí písničku zazpíval znova. Koblížek měl radost, že se písnička líbila, šel blíž a zpíval: „Já koblížek, koblížek …“ Liška udělala ham a snědla jej.

Děti, rychle zachraňte koblížek a dokutálejte ho zpět k dědečkovi.

 

Z: Podrobnější galerie – koblížek

 

 

 

 

PEJSEK A KOČIČKA

Jak našli panenku, která tence plakala

 

Jednou, když pršelo, byl pejsek smutný, že si nemá s čím hrát. Kočička řekla: „Mně stačí klubíčko, ale některé děti mají hraček moc. Ani si s nimi nehrají a nechávají je všude válet.“ A pejsek povídá: „To není hezké, že děti nedávají na hračky pozor, mají je špinavé a rozbité. To jsou nepořádné děti, těm by se ani žádné hračky neměly dávat. To kdyby pejskové a kočičky měli hračky, určitě by s nimi zacházeli lépe.“

Druhý den šli pejsek s kočičkou ven a slyšeli slabounký pláč. Hledali a našli plakat panenku. Byla celá mokrá a plakala proto, že ji tam ztratila její holčička. Pejsek s kočičkou vzali panenku domů, nakrmili ji a uložili do postýlky. Byli rádi, že mají svoji panenku. Budou se o ni starat a bude se jí u nich líbit.

Pro panenku našli ještě hračky, které nepořádné děti poztrácely. Pejsek a kočička toho našli tolik, že to ani nemohli unést. Co vy, děti, těch hraček někde zapomenete!

Panenka se probudila a měla z hraček velkou radost. Dávala na ně velký pozor, aby žádnou nerozbila nebo neztratila.

Děti, pejsek a kočička už panenku uložili do postýlky, ale budou rádi, když jim pomůžete vyprat a pověsit šatičky a najdete v lese tři hračky pro panenku.

 

Z: Podrobnější galerie – pejsek a kočička

 

 

 

 

ZVÍŘÁTKA DO PROSTŘEDÍ

 

Děti, znáte prostředí, kde žijí zvířátka?

Kočka hlídá dům, ryby plavou na obloze, ptáci létají v rybníku, zajíc skáče na stromě… Nebo je to jinak?

Děti, přilepte správně zvířátka do našeho obrázku.

 

Z: Podrobnější galerie – zvířátka do prostředí

 

 

 

 

 

Pohádkový les připravil velký kolektiv dobrovolníků pod vedením Laďky.

Při soutěžích pomáhali ženy a děvčata ze Sokola, starší děvčata z Kajek a od skautů i další naši příznivci.

Patří jim za to velký dík.

Akce uspořádalo CDP Hostivice s podporou města Hostivice

 

Z Kajek pomáhali Bára N. (kocour v botách) Katka (u kocoura v botách), Pavla (u hadího krále), Vítek (u kohoutka a slepičky), Milan (medvěd od Kolína), Svenja (u koblížku), Veronika (kočička), Nikola (u pejska a kočičky) a Tereza M. (u zvířat)

 

 

Zpět na fotogalerie 2011/2012

Zpět na hlavní stránku Kajek