Kajky Hostivice

 

UŽ NEJSEM ZELENÁČ

Podmínky ke splnění oddílové zkoušky

 

 

Víš, kdo je to zelenáč? Zelenáč je člověk, který si myslí, že všechno umí, ale pokazí vše, na co sáhne. Zelenáč s sebou nosí benzín, aby si mohl rozdělat pravý táborák i za vlhka. Zelenáč si umí uvařit jen polévku ze sáčku a ještě mu většinou z kotlíku přeteče. Zelenáč považuje ťápoty bažanta za stopu medvěda. Zelenáč si všechny své poznatky pečlivě zapisuje, ale když je potřebuje, zjistí, že ty poznámky poslal domů a místo nich si ponechal dopis. Zelenáč se pět let učil astronomii, ale i kdyby pozoroval hvězdy dalších pět let, nezjistí ani, kolik je hodin. Zelenáč se bojí v létě k vodě, protože má strach, aby ho nepokousali komáři. Zelenáč s sebou nosí velký nůž, ale když ho má použít, pořeže se na obou rukách a ještě za uchem. Když zelenáč sbírá houby, určitě mezi nimi najdeme muchomůrku. Pokud se má zelenáč s někým setkat, přijde aspoň o půl hodiny pozdě. Zelenáč balí batoh tak, že ty nejdůležitější věci obvykle zapomene nebo se už nevejdou. Zelenáč odstraňuje klíště tím, že místo s ním opaluje nad ohněm. Když zelenáč někam vyráží, vezme si nové boty a udělá si puchýře na obou nohách. A nejvýznačnější vlastnost každého zelenáče je, že za zelenáče považuje vždycky všechny ostatní, jen ne sebe. Zkrátka - potkat zelenáče, to je úplná pohroma.

Proč se tedy naše zkouška jmenuje ZELENÁČ? Tím, že ji splníš, dokážeš nejen nám, ale hlavně sobě, že ty žádný zelenáč NEJSI! Tak se dej do práce, ať máš brzy Zelenáče splněného.

 

Kajčí činnost

 

Účast na schůzkách

Člen Kajek se zúčastňuje pravidelně všech pořádaných akcí. Ke splnění tohoto úkolu je třeba se po dobu 3 měsíců účastnit aspoň 80 % akcí nebo po dobu 5 měsíců 70 % akcí. I když ti po uplynutí stanovené doby potvrdíme splnění úkolu, mysli na tento úkol stále.

 

Dochvilnost

Kdo chodí pozdě, ruší průběh schůzky a je nenapravitelný zelenáč. Proto jsme zavedli tuto zkoušku, kterou splníš, když po dobu 3 měsíců nepřijdeš pozdě na sraz. Omluvou může být jen delší vyučování ve škole nebo jiný závažný důvod, který uznávají vedoucí.

 

Účast na vícedenních akcích

Vícedenní akce jsou největším zážitkem v činnosti oddílu během roku. Proto se i ty jistě aspoň dvou vícedenních akcí co nejdříve zúčastníš.

 

Zápis do kroniky

Kronika je památka, ve které má být zaznamenáno vše, co společně podnikáme. I ty jistě přispěješ zápisem k tomu, aby v kronice byla pečlivě popsaná „tvoje“ schůzka nebo výprava. Povídání doplníš pěkným obrázkem (nepoužívat fixy!) a celek by měl zaplnit aspoň 1 stránku. Tedy čím méně psaní, tím větší obrázek.

 

KPZ

KPZ je zkratka, která označuje krabičku poslední záchrany. Krabička povinně obsahuje polštářkovou náplast (3ks), kus papíru, malý zbytek obyčejné tužky, 2 jehly a nit (černou a bílou), 1 metr provázku, zavírací špendlíky (2 velké a 2 malé), kousek křídy, malou svíčku, 2x 2 Kč na telefon, 10 až 20 Kč pro případ nouze (nouze není, když dostaneš chuť na zmrzlinu!), 3 gumičky, lístek s důležitými telefony (policie, hasiči, záchranná služba, domů), březovou kůru, zápalky (nepromokavě zabalené) a škrtátko. KPZ budeš nosit na všechny Kajčí akce a uvidíš, že z ní budeš občas něco potřebovat.

 

Tajný bod

Splnění tohoto úkolu potvrzují vedoucí, pokud budou přesvědčeni, že ti záleží na oddíle, jsi pro něj ochoten něco udělat, chováš se slušně k ostatním a vážíš si jich jako kamarádů, zkrátka - pokud jsi správný člen Kajek.

 

První pomoc

 

Tyto úkoly splníš, pokud budeš znát zásady první pomoci uvedené níže a předvedeš, že jsi podle nich schopen ošetřit raněného a poskytnout první pomoc. Pamatuj si:

- Zachovej klid!

- Pokud nevíš, jak pomoci, nedělej s raněným nic a sežeň rychle pomoc jinde.

- Každý svůj úraz při Kajčích akcích oznam vedoucím!

 

Telefonní čísla

Znáš telefonní čísla na hasiče (150), záchrannou službu (155), policii (158). Víš, kdy můžeš v Hostivici navštívit svého lékaře a kam se obrátit, pokud tvůj lékař nemá ordinační hodiny.

 

Klíště

Klíště je sice malý tvor, ale přenáší některé nebezpečné nemoci. Proto musíš od jara do podzimu pravidelně sledovat, jestli se na tobě nějaké klíště nechytilo a včas ho odstranit. Nepokoušej se ho vytrhnout, mohla by mu v ráně zůstat hlavička a musel by tě ošetřit lékař. Ránu potři nějakým tukem, který klíště udusí, a potom ho krouživým pohybem uvolni. Klíště musíš zneškodnit (např. rozmáčknutím). Na klíště raději nesahej, po odstranění si umyj ruce. Aspoň 3 týdny si místo po klíštěti kontroluj. Pokud se vytvoří červená skvrna, vyhledej lékaře, protože klíště mohlo být nakažené. Každé klíště musíš oznámit rodičům nebo vedoucím.

 

Krvácení z nosu

Při krvácení z nosu předkloň hlavu, na čelo, zátylek a zezadu na krk přilož studený obklad a stiskni nos u kořene. Až zastavíš krvácení, nech postiženého v klidu na chladnějším místě. Když krvácení nepřestane ani po 10 minutách, vyhledej lékaře.

 

Povrchová zranění, puchýře

Zadřenou třísku vyndej, i když nebolí. Použij pinzetu nebo nehty, ranku poté desinfikuj. Pokud nejde tříska vyjmout, vyhledej lékaře. (Tříska zabodnutá kolmo např. do prstu se uvolní sama, když budeš často namáčet ruce - při mytí nádobí, koupání apod.)

Malé povrchové popálení budeš chladit studenou vodou, případně ledem. Jestli je třeba, lehce popálené místo převaž. Větší popáleniny pouze zakryj čistou (sterilní) látkou a popáleného doprav co nejrychleji k lékaři.

Při bodnutí hmyzem prohlédni ránu a odstraň pinzetou případné žihadlo. Ránu desinfikuj a přilož studený obklad, bodnutí od vosy přiklop rozkrojenou cibulí nebo potři mýdlem. Pokud se jedná o bodnutí do jazyka nebo do krku, je nutné okamžité ošetření lékařem (hrozí udušení)!

Odřeniny a oděrky desinfikuj a přelep náplastí s polštářkem.

Puchýře nepropichuj, splasknou samy, pokud je přelepíš náplastí s polštářkem. Stržené puchýře desinfikuj a také přelep. Na delší cesty nos jen celé, nespravované ponožky a sleduj, jestli je nemáš v botě shrnuté. Na výpravy si neber nerozšlápnuté boty, mnohé puchýře si tak ušetříš.

 

Zlomenina, podvrtnutí

Tato zranění jsou mnohem závažnější než předchozí. Zlomeninu se nesnaž napravovat. Raněného nech ležet v klidu, vyhledej lékařskou pomoc. Pokud je třeba raněného dopravovat, upevni končetinu do dlahy (větev, vařečka, ...), ruku do třícípého šátku. Vždy znehybňuj "přes 2 klouby" nad a pod zlomeninou, výhodné je připevnit nohu ke druhé zdravé. Při podvrtnutí znehybni končetinu (ovázání obinadlem) a na nosítkách (při krátkých vzdálenostech také na "židličce" z rukou) doprav raněného k pomoci.

 

Transport zraněného

Pokud se zraněný nemůže pohybovat, musíš ho dopravit k pomoci (např. na silnici, odkud ho někdo odveze). Na kratší vzdálenost ho mohou dva nosiči nést mezi sebou na "židličce" ze zkřížených rukou. Na větší vzdálenost je třeba vytvořit improvizovaná nosítka. Nejlépe je vyrobíš ze dvou silných větví, na které navlékneš bundy a jiné pevné oblečení. Nosítka můžeš zpevnit páskem do kalhot. Raněný je nesen 2 nebo 4 nosiči. Ke plnění tohoto úkolu musíš na některé výpravě cvičně nést s kamarádem "raněného" 30 metrů na "židličce", podílet se na výrobě improvizovaných nosítek a nést na nich "raněného" 80 metrů.

 

Příroda

 

Jedny z nejdůležitějších a věříme, že i nejhezčích zkoušek tě čekají z vybraných přírodovědných oblastí. Nemusíš se bát toho, že nebudeš mít z čeho čerpat potřebné vědomosti. Všechno si budeme říkat na schůzkách nebo ukazovat na vycházkách v přírodě. Nedocenitelnou službu ti udělá i "tvůj zelený zápisník", do kterého si budeš vše poznamenávat a kreslit. Prověřením tvých znalostí bude poznávačka 10 druhů v každé oblasti a lehký testík. Ke splnění potřebuješ poznat aspoň 8 druhů a zodpovědět dvě třetiny otázek.

 

Jedovaté houby a houby v kuchyni

Víš, jak pomůžeš člověku otrávenému houbami. Poznáš rozdíly mezi muchomůrkou a žampionem a umíš uvařit smaženici?

 

Léčivé rostliny a lesní plody

Znáš hostivické léčivky (např. podběl) a víš, kterou část a kdy sbírat a k čemu ji použít. Dokážeš využít lesní plody k přípravě jídla nebo čaje.

           

Stromy a keře

Podle listů bezpečně poznej běžné stromy a keře (buk, dub, habr, olše, líska, lípa, topol, vrba, ...). Víš, na jakých stanovištích obvykle roste např. smrk nebo olše.

           

Živočichové v lese

Život v lese není tak jednoduchý, jak se může zdát. Dokážeš vymyslet potravní řetězec mezi těmito druhy: srna, liška, ostříž, mravenec, sojka, zajíc, myš.

           

Vodní ptáci

Když dostaneš na hrázi Litovického rybníka do ruky dalekohled, budeš s ním umět zacházet a poznáš všechny druhy na hladině?

 

Tábornictví

 

Sbalení batohu

Sám si umíš sbalit věci do batohu a máš je složené tak, aby věci více potřebné (pláštěnka, svačina, peněženka) byly dostupnější. Spací pytel a věci na spaní dávej hlouběji, vespod můžeš mít náhradní oblečení a jiné málo užívané věci. Na záda patří měkké věci jako oblečení, nezkoušej tam dávat ešus, konzervy nebo boty, cesta by se změnila v ukázku indiánských mučení! Ešus patří do batohu jen v obalu (nouzově v tašce), boty se balí do novin, aby nezamazaly okolí. Pokud batoh není nepromokavý, do batohu si dej igelitový pytel a teprve do něj rovnej věci. Ber si jen věci, které potřebuješ, aby byl batoh co nejlehčí, poneseš si ho sám.

 

6 základních uzlů

Ke zvládnutí tohoto úkolu musíš umět uvázat tyto uzly: ambulanční spojka (užije se při první pomoci, je plochá a snadno se rozváže), škotová spojka (ke spojení dvou různorodých materiálů), dračí smyčka (pevná, používaná při horolezectví, první pomoci), lodní smyčka (uvázání člunu nebo dobytka), zkracovačka (zkrácení lan a provazu), rybářská spojka (spojení tenkých provázků a nití).

 

Mapa

Znáš základní mapové značky (poznáš 8 z 10 značek) a umíš z mapy vyčíst, kde se nacházíš, kde je nejbližší nádraží, jestli půjdeš do kopce a podobné důležité věci.

 

Oheň – topení v klubovně

V klubovně zatopíš v kamnech a po celou dobu schůzky se o ně postaráš tak, aby nevyhasla a v klubovně bylo přiměřeně teplo (kolem 20 C). Na konci schůzky doplníš zásobu dřeva v bedně. Vyhasnutí nemusíš hlídat, zkontrolují vedoucí při svém odchodu. Umíš kamna vyčistit od popela.

V kamnech se zatápí od spodního otvoru - na zmuchlaný papír dáš březovou kůru a slabé naštípané dřevo. Zapálíš papír (měla by stačit 1 sirka) a necháš rozhořet. Potom horním otvorem přidáváš postupně silnější dřevo. Spodními dvířky se reguluje tah, otevřeš je při zapalování a po přiložení většího množství dřeva, jinak je nech zavřená, aby teplo neuteklo komínem.

 

Uvaření 3 jídel

Vedoucí ti zadají tři jídla (polévku, pomazánku a hlavní jídlo), která se doma naučíš připravit (polévku bez pytlíku) a svoji znalost předvedeš na některé z výprav.

 

Práce s nástroji – nůž, sekyra, pila

Dokaž, že umíš bezpečně pracovat s nožem, sekyrou a pilou a správně o tyto nástroje pečovat. Nožem vyrob z akátového dřívka věšák na oblečení podle pokynů vedoucích, pilou přeřízni poleno o průměru aspoň 10 cm na 3 špalky a sekyrou každý špalek rozštípni na 4 díly tak, aby se vešly do kamen.

Nůž musíš mít vždy nabroušený. Řezat s ním můžeš jen od sebe a tak, abys nikoho neohrozil. Nůž nikdy nezapichuj do země či do stromů, nesmíš na něm opékat cokoliv nad ohněm. Nožem se nikdy nehází, nepoužívá se nikdy k páčení nebo šroubování.

Sekyra je způsobilá k práci jen tehdy, pokud je ostrá a dobře nasazená (vypadávací sekyra se nemůže dočkat, až pošimrá tvého kamaráda, nikdy s ní nepracuj!). Se sekyrou štípej jen na špalku, nikdy na zemi nebo kameni. Mezi prací ji zasekávej do špalku, aby se o ní nikdo neporanil. Kdo sekyrku zasekne do živého stromu, je ten největší zelenáč. Při odvětvování musíš stát na opačné straně kmene a větve osekávat ve směru růstu.

I pila potřebuje svoji péči. Její zuby musí být ostré a nesmějí být v jedné řadě, jinak by se pila svírala. Pokud s pilou nepracuješ, povol ji. Pokud řežeš na koze ve dvou, tahej pilu pouze k sobě. Odkládej ji tak, aby se o ní nikdo nemohl zranit.

 

Postavení stanu

Umíš postavit oddílový stan. Ke stavbě můžeš použít jednoho kamaráda jako pomocníka, práce ale musíš řídit sám.