Kajky Hostivice

 

ZÁLESÁK

Podmínky ke splnění oddílové zkoušky

 

 

V první oddílové zkoušce jsi dokázal, že nejsi žádný zelenáč, a už na tebe čeká množství úkolů, kterými prokážeš, že jsi pravý ZÁLESÁK, který se v životě neztratí.

Podmínky ke splnění Zálesáka jsou zde uvedeny jen krátce, ale ke spoustě úkolů si v klubovně můžeš půjčit Zálesácké listy, ve kterých se dočteš většinu potřebných údajů.

Některé úkoly jsou označené hvězdičkou. Ty jsou složitější a můžeš je splnit až potom, co budeš mít hotové všechny ostatní úkoly v daném odstavci (například výpravu můžeš připravovat až tehdy, když splníš celý odstavec Přežití a pohyb v krajině).

Všechny dlouhodobé úkoly (např. rok činnosti, ujít 250 km) se počítají ode dne, kdy jsi začal plnit Zálesáka.

Plnění Zálesáka ti určitě bude trvat déle než Zelenáč. Musíš vytrvat, i když některé úkoly se ti teď zdají složité. Hodně zdaru!

 

Kajčí činnost

 

Rok činnosti v oddílu

Tento úkol splníš, pokud se po dobu 10 měsíců od začátku plnění Zálesáka zúčastníš každý měsíc aspoň 50 % akcí.

 

Účast na víkendovkách

Do tabulky ti budeme zapisovat víkendovky, kterých se zúčastníš. Ke skončení Zálesáka potřebuješ aspoň 4 zápisy.

 

Účast na táboře

Ke splnění tohoto úkolu stačí se zúčastnit kajčího tábora.

 

Účast v Pátrejte s námi

Vždy na podzim probíhá soutěž Pátrejte s námi, ve které máš zjišťovat zajímavosti o hostivické přírodě a památkách. Určitě se do této soutěže také zapojíš.

 

Účast na Zlatém listu

Tento úkol tě zve na přírodovědnou soutěž Zelená stezka – Zlatý list.

 

Dějiny oddílu

Znáš tradiční oddílové akce (recesiáda, kalokagathiáda a další) a máš základní přehled o tom, co se dříve dělo v oddílu.

 

Užitečný předmět pro klubovnu

Po dohodě s vedoucími vyrobíš předmět, který bude všem v klubovně nějak užitečný.

 

Zápis do kroniky

Do kroniky zapíšeš celodenní akci nebo jeden den vícedenní výpravy či tábora. V zápisu nic důležitého nezapomeneš a přidáš i obrázek.

 

Příspěvek do Kajčího křiku

Redakci Kajčího křiku předáš k otištění příspěvek, například zprávu o akci, křížovku, povídku nebo básničku. Úkol je splněn ve chvíli, kdy vyjde Kajčí křik s tvým příspěvkem.

 

KPZ

Máš stále u sebe úplně vybavenou krabičku poslední záchrany. Vybavení KPZ je sepsáno v podmínkách ke splnění Zelenáče.

 

Řeč na dané téma

Tento úkol prověří tvoji schopnost mluvit před větším množstvím posluchačů. Po dohodě s vedoucími si připravíš řeč na vybrané téma, kterou předneseš před ostatními Kajkami. Téma by mělo mít vztah k oddílu, Hostivici nebo ochraně přírody.

 

Oddílový všeználek

V oddíle jsi uznáván jako znalec některého vědního oboru nebo jsi trvale užitečný v některém tvůrčím oboru (např. hudba, fotografování)

 

Vlastní vystoupení

K táborovému ohni připravíš třeba scénku nebo zazpíváš písničku. Můžeš vymyslet kouzelnické představení nebo něco docela jiného.

 

Mlčení

Vydržíš 6 hodin mlčet. Tento úkol můžeš splnit jen ve dne, když je kolem tebe několik Kajek, které tě mohou splést.

 

Slušná Kajka

Přesvědčil jsi vedoucí, že nepoužíváš neslušná slova, a víš, jak se správně chovat.

 

Tajný bod

Tajný bod je v rukách vedoucích.

 

Obecné znalosti

 

České dějiny

Máš základní přehled o českých dějinách. Po domluvě s vedoucími si připravíš podrobnější povídání o některém úseku českých dějin.

 

Zeměpis ČR

Umíš ukázat významná česká pohoří, hory, řeky a města na slepé mapě.

 

Státní symboly

Znáš státní symboly naší republiky (vlajka, znak, hymna) a víš, kdy se používají. Víš, kdo stojí v čele našeho státu.

 

Státní svátky

Které dny jsou u nás státní svátky? Proč? Které dny jsou v kalendáři vyznačeny jako významné?

 

Základní znalosti o Hostivici

Orientuješ se v místopise a znáš významné události v historii Hostivice.

 

Hostivické památky

 

Tvrz – historie a návštěva

Zámek – historie a návštěva

Kostel – historie a návštěva

Mariánský sloup

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Poutní kaple

Historie školy

Historie rybníků

Znáš historii hostivických památek, víš, kdo je nechal postavit, kdo významný je vlastnil a čím jsou pozoruhodné. Tvrz, zámek, kostel, mariánský sloup a kapli sv. Jana Nepomuckého jsi také navštívil.

 

Přežití a pohyb v krajině

 

Ujít 250 km

Do svého Tuláckého zápisníku si zapisuješ, jaká místa jsi poznal na svých výpravách a kolik jsi ušel kilometrů. Až součet dá 250 km, máš splněno.

 

Mapové značky

Poznáš 18 z 20 mapových značek, které najdeš na mapách Kartografie (1 : 100 000) a Klubu českých turistů (1 : 50 000). Víš, co znamená měřítko.

 

Orientace podle mapy

Dokážeš z mapy vyčíst, kde jsou v okolí zajímavosti. Umíš na mapě ukázat, kde se právě nacházíš. Určíš světové strany na mapě i v přírodě.

 

Jízdní řád

V jízdním řádu vyhledáš vlakové spojení mezi místy zadanými tak, abys musel aspoň jednou přestupovat. Spočítáš, kolik bude stát jízdné.

 

Sbalení batohu

Na vícedenní výpravu se sbalíš sám a vezmeš si to, co budeš potřebovat. Neměl bys mít moc zbytečností a nemělo by ti nic chybět. Přehled vybavení na akce jsi dostal při svém vstupu do oddílu. V batohu budeš mít místo na společné jídlo, které dostaneš na srazu.

 

Nástrahy počasí

Víš, jak se chovat za deště, při bouřce a v lavině.

 

Spaní ve stanu

Strávíš aspoň tři noci ve stanu.

 

Spaní v přírodě

Aspoň jednu noc se vyspíš venku mimo přístřeší a stan, například pod smrčkem nebo v jeskyni. Tento úkol budeme plnit za pěkného počasí při letních víkendovkách a na táboře.

 

Překonání vodního toku

Překonáš vodní tok bez použití mostu. Tok přelezeš po padlém kmenu, přebrodíš ho nebo použiješ bidlo.

 

Odhad vzdáleností a výšek

Předveď alespoň jeden způsob, kterým přibližně zjistíš výšku stromu nebo kostelní věže, a způsob, kterým odhadneš vzdálenost.

 

* Příprava výpravy

Vymyslíš cíl jednodenní výpravy, trasu, kudy půjdeme, vyhledáš spojení, navrhneš program (vhodné hry, vaření apod.) a spočítáš, kolik budeme potřebovat peněz. Takto navrženou výpravu povedeš. Úkol je splněn ve chvíli, kdy se z výpravy vrátíme (v nemocnici splnění nepotvrzujeme).

 

Tábornictví

 

Postavení stanu

Postavíš sám stan. Umíš pro něj zvolit vhodné místo a víš, jak se se stanem musí zacházet, aby dlouho vydržel.

 

Nouzový přístřešek

Dokážeš si vytvořit nouzový přístřešek pro případ, že by tě přepadla v přírodě noc. Můžeš použít jen přírodní materiál, 2 celty a věci, které s sebou máš na výpravě.

 

Uvaření čaje na ohni

Na polním ohni sám uvaříš 1 litr čaje. Bylinky si nasbíráš v přírodě a necháš zkontrolovat od vedoucích.

 

Oheň po dešti

Dokážeš rozdělat oheň po dešti. K jeho rozdělání použiješ jen to, co najdeš v přírodě, a nejvíce 10 sirek. Můžeš si pomoci březovou kůrou ze své KPZ.

 

Topení v kamnech

Během schůzky se sám staráš o topení v klubovně. Nepotřebuješ k tomu žádnou pomoc ani připomínání. Zatápí se nejméně půl hodiny před začátkem schůzky. Postup při topení je popsán v podmínkách ke splnění Zelenáče.

 

Sekyra, pila, nůž

Správně zacházíš s těmito nástroji. Nabrousíš sekyru a nůž.

 

Hřebík, vrut

Bez problémů zatlučeš malý i velký hřebík, zašroubuješ vrut.

 

Obsluha petrolejky

Umíš zapálit petrolejku. Víš, jak se nastavuje knot a jak se dolévá petrolej.

 

Vaření

 

Uchovávání potravin

Víš, jak se ukládají potraviny, aby se nezkazily. Odhadneš trvanlivost potravin podle okolní teploty. Za horkého dne s sebou nevozíš málo trvanlivé potraviny.

 

Brambory, rýže, luštěniny, těstoviny

Bez problémů uvaříš tyto základní potraviny.

 

Polévka bez sáčku

Uvaříš polévku, aniž bys použil sáčkové balení.

 

Pomazánka

Připravíš pomazánku.

 

Příprava snídaně

Ve dvojici přichystáš snídani – namažeš chleby pomazánkou, marmeládou nebo sýrem podle jídelníčku a uvaříš čaj nebo jiný nápoj. Zvlášť horliví podávají snídani do spacáků.

 

* Vaření podle jídelníčku

Vytvoříš jídelníček na jeden den víkendovky nebo tábora a uvaříš podle něj jídla pro celý oddíl (s vařením ti může někdo pomoci).

 

Odvaha

 

V nočním lese ve skupině

S kamarády se vydáš v noci do lesa.

 

V nočním lese sám

V noci se vydáš sám do lesa.

 

Noční hlídka

Sám držíš v noci (nejdříve hodinu po setmění a nejpozději hodinu před svítáním) aspoň třičtvrtěhodinovou hlídku. Nesmíš usnout a nikdo nám nesmí sebrat vlajku.

 

Lano

 

6 základních uzlů

Uvážeš základní uzly – lodní smyčku, dračí smyčku, ambulanční uzel, zkracovačku, škotovou spojku a rybářskou spojku. Každý z nich zvládneš do 15 vteřin, všechny dohromady budeš dělat nejvýše 60 vteřin.

 

Uzel dobrého skutku

Uvážeš uzel dobrého skutku.

 

Slaňování

Slezeš aspoň třímetrovou skálu tzv. Dülferovým sedem. Při lezení budeš jištěn dalším lanem. Nikdy na skálu nesmíš lézt bez doprovodu dospělého !!!

Úkol v poslední době nahrazujeme běžným slaňováním přes osmu.

 

Prusíkování

Vylezeš po laně pomocí prusíkových smyček do výšky 3 metrů.

 

Šifry

 

Morseovka

Umíš morseovku a jsi schopen rozluštit vysílanou zprávu.

 

Jiné šifry

Bez problémů rozluštíš základní šifry.

 

Zdravověda

 

Telefonní čísla

Znáš telefonní čísla na policii, hasiče, záchrannou službu a domů.

Úkol zahrnuje také znalost vybavení oddílové lékárny.

 

Říznutí

Co uděláš, když se kamarád řízne nožem?

 

Useknutí prstů

Co uděláš, když si kamarád usekne nebo nasekne prsty?

 

Vyražené zuby

Co uděláš, když si kamarád vyrazí zuby?

 

Uštknutí zmijí

Co uděláš, když kamaráda uštkne zmije?

 

Úžeh a úpal

Víš, kdy vznikne úžeh a úpal a jak je budeš léčit.

 

Podvrtnutí

Co uděláš, když si kamarád podvrtne kotník?

 

Zlomenina

Co uděláš, když si kamarád zlomí nohu nebo ruku?

 

Zástava dechu

Poznáš zástavu dechu a víš, jak můžeš postiženému pomoci.

 

Zástava srdce

Poznáš zástavu srdce a víš, jak můžeš postiženému pomoci.

 

Epilepsie

Víš, co je epilepsie a jak můžeš postiženému pomoci.

 

Transport raněného – sedátko

Ve dvojici přeneseš na 50 metrů „zraněného“ kamaráda na sedátku vytvořeném z rukou.

 

Transport raněného – nosítka

V přírodě vyrobíš nouzová nosítka a s pomocníky odneseš „raněného“ nejméně 200 metrů.

 

Tělesná zdatnost

 

Soutěž tělesné obratnosti

V soutěži tělesné obratnosti získáš nejméně 80 bodů ze sta.

 

Vytrvalostní běh

Při výpravě uběhneš přibližně 1 kilometr.

 

Plavání

Umíš dobře plavat, uplaveš aspoň 50 metrů.

 

Skok s rozběhem

Skočíš do dálky aspoň 1,5-násobek své výšky.

 

Hry

 

Příprava hry do klubovny

Po dohodě s vedoucími připravíš hru, kterou si zahrajeme v klubovně. Úkol máš splněný ve chvíli, kdy hru úspěšně dokončíme.

 

Příprava hry venku

Po dohodě s vedoucími připravíš hru vhodnou na výpravu nebo na tábor.

 

Úspěšná účast v celoroční hře

V průběhu celoroční hry se budeš průběžně zapojovat a dosáhneš dobrého umístění.

 

Voda

 

Pohyb vody v krajině

Znáš velký a malý oběh vody. Víš, jak se dostává voda do studny a jak vznikají prameny.

 

Význam vody v krajině

Víš, proč je nezbytná voda v krajině.

 

Znečištění vody

Znáš nejvýznamnější látky znečišťující vodu. Víš, jak se do vody dostávají.

 

Čištění odpadních vod

Popíšeš, jakými způsoby se může čistit voda. Víš, jak pracuje hostivická čistírna odpadních vod.

 

Ovzduší

 

Složení vzduchu

Víš, které plyny tvoří vzduch.

 

Škodliviny v ovzduší

Vyjmenuješ nejvýznamnější látky znečišťující ovzduší a popíšeš jejich vliv na přírodu.

 

Kyselý déšť

Víš, co je kyselý déšť, jak vzniká, čím je nebezpečný a co můžeš udělat pro to, aby se nebezpečí kyselých dešťů snížilo.

 

Ozonová díra

Co je ozonová díra? Čím je nebezpečná? Jak můžeš přispět k ochraně ozonové vrstvy?

 

Skleníkový efekt

Víš, co je skleníkový efekt, a znáš plyny, které ho způsobují. Jak můžeš omezit toto nebezpečí?

 

Odpady

 

Způsoby zneškodňování odpadů

Víš, co je odpad a jak vzniká. Máš přehled o základních způsobech zneškodňování odpadů (recyklace, spalování, skládkování). Víš, kde je nejbližší skládka tuhého komunálního odpadu.

 

Možnosti třídění

Obrázky vybraných odpadů z domácnosti přiřadíš ke způsobům, jak je ještě využít nebo je nejlépe zneškodnit. Své rozhodnutí dokážeš zdůvodnit. Víš, jaké odpady můžeš ukládat v Hostivici do kontejnerů.

 

* Vliv vybraného odpadu na ŽP

S vedoucími se dohodneš na určitém odpadu a zjistíš co nejvíce informací o jeho množství, škodlivosti a možnostech zneškodňování.

 

Vlivy energetiky na životní prostředí

 

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje

Rozlišíš obnovitelné a neobnovitelné zdroje a rozumíš rozdílu mezi vyčerpatelným a nevyčerpatelným zdrojem.

 

Elektřina

Víš, jakými hlavními způsoby se vyrábí elektrická energie, a znáš jejich vliv na životní prostředí. Dokážeš vyjmenovat i některé tzv. alternativní způsoby výroby elektřiny.

 

Topení

Znáš nejběžnější způsoby, jakými se vytápějí domácnosti. Dokážeš posoudit vlivy těchto způsobů na životní prostředí. Víš, jak se topí u tebe doma a v klubovně.

 

Automobilismus

Víš, jak automobilová doprava ovlivňuje životní prostředí a jak automobil využívat účelně.

 

Domácí ekologie

 

Zelený život

Aspoň jeden měsíc žiješ podle zásad Zeleného života.

 

Recyklovaný papír

Vyrobíš sám recyklovaný papír.

 

10 kg surovin

Sebereš 10 kg surovin, které vykupuje sběrna, a přineseš je do klubovny. Společně je pak odevzdáme ve sběrně.

 

Ochrana přírody

 

Kategorie chráněných území v ČR

Znáš kategorie zvláště chráněných území v České republice. Ke každé kategorii uvedeš aspoň jeden příklad. Víš, co je přírodní park a významný krajinný prvek.

 

Naše NP a CHKO

Znáš národní parky (v květnu 2004 jsou 4) a chráněné krajinné oblasti (24) a víš, jaké hodnoty chrání. Ukážeš je aspoň přibližně na mapě.

 

Přírodní památka Hostivické rybníky

Víš, kde se nachází PP Hostivické rybníky, co a jakým způsobem chrání. Víš, čím je tato oblast významná.

 

Památné stromy v Hostivici

Znáš hostivické památné stromy, víš, kde se nacházejí a jaký mají obvod.

 

Návštěva maloplošného chráněného území

Navštívíš s oddílem nějaké maloplošné chráněné území (přírodní rezervaci nebo památku) mimo Hostivici.

 

15 hodin práce pro přírodu

Při oddílových akcích odpracuješ aspoň 15 hodin pro přírodu.

 

Ptačí budka

Sám vyrobíš a vyvěsíš ptačí budku. Budeš sledovat, jestli v ní nějaký pták zahnízdil a vyvedl mladé.

 

Houby

 

Jedlé houby a zajímavosti z jejich života

Znáš nejvýznamnější jedlé houby a víš, jak rostou.

 

Jedovaté houby

Znáš nejvýznamnější jedovaté houby.

 

Otravy houbami

Víš, jak postupovat při otravě houbami.

 

Určování a sběr hub

Víš, kde máš hledat různé druhy hub a jak nalezené houby upravit k jídlu.

 

Poznávačka

Poznáš 8 z 10 vybraných druhů hub. Základní soubor, ze kterého budeme houby vybírat, obsahuje 20 druhů.

 

Byliny

 

Život zelených rostlin

Víš, jak rostlina roste a co potřebuje k životu ze svého okolí.

 

Léčivé rostliny a jejich účinky

Znáš 10 léčivek a jejich účinky.

 

Chráněné rostliny

Víš, kde se nejčastěji setkáš s ohroženými druhy rostlin. Znáš 10 chráněných rostlin.

 

Práce s botanickým klíčem

Dokážeš podle botanického klíče určit vybranou rostlinu.

 

Poznávačka

Poznáš 8 z 10 vybraných druhů bylin. Základní soubor, ze kterého budeme byliny vybírat, obsahuje 50 druhů.

 

Naše stromy a keře

 

Život stromů a keřů

Víš, jak strom roste od semene po dospělého jedince a jak se mění během roku.

 

Lesní dřeviny a jejich význam

Víš, jak se různé druhy lesních dřevin hospodářsky využívají.

 

Herbář listů

Vyrobíš si herbář alespoň s 10 listy.

 

Poznávačka

Poznáš 8 z 10 vybraných druhů stromů a keřů. Základní soubor, ze kterého budeme stromy a keře vybírat, obsahuje 30 druhů.

 

Bezobratlí

 

Život bezobratlých

Umíš popsat vývoj motýla a kobylky.

 

Život ve vodě

Znáš zástupce bezobratlých živočichů ve vodě a dokážeš vymyslet potravní řetězec z daných druhů.

 

Život v půdě

Znáš zástupce bezobratlých živočichů v půdě a víš, jak se podílejí na tvorbě humusu.

 

Poznávačka

Poznáš 8 z 10 vybraných druhů bezobratlých. Základní soubor, ze kterého budeme vybírat, obsahuje 50 druhů.

 

Ryby, obojživelníci, plazi

 

Život ryb, obojživelníků a plazů

Víš, jak se tito živočichové vyvíjejí a jaká prostředí vyhledávají.

 

Ryby, obojživelníci a plazi v Hostivici

Znáš a poznáš druhy, které žijí v Hostivici.

 

Povídání o vybraném zvířeti

Vybereš si sympatické zvířátko z ryb, obojživelníků nebo plazů a připravíš si o něm krátké povídání.

 

Poznávačka

Poznáš 8 z 10 vybraných druhů ryb, obojživelníků a plazů. Základní soubor, ze kterého budeme ryby, obojživelníky a plazy vybírat, obsahuje 30 druhů.

 

Ptáci

 

Život ptáků

Víš, jak se vyvíjejí ptáci z vajíčka po dospělé. K základním stanovištím (např. les, rákosina) umíš přiřadit typické zástupce ptáků.

 

Dravci, sovy, pěvci

Znáš typické znaky pro tyto řády a jsi schopen pohovořit o jejich významu.

 

Vodní ptáci

Znáš druhy ptáků vyskytujících se u vody, které můžeš vidět v Hostivici.

 

Poznávačka

Poznáš 8 z 10 vybraných druhů ptáků. Základní soubor, ze kterého budeme ptáky vybírat, obsahuje 50 druhů.

 

Savci

 

Život a rozšíření savců

Znáš vývoj savců. Ke každému světadílu uvedeš typického savce.

 

Lesní zvěř

Poznáš základní druhy zvěře i podle stop.

 

Odlití stopy

Odliješ ze sádry stopu, kterou najdeš v přírodě.

 

Poznávačka

Poznáš 8 z 10 vybraných druhů savců. Základní soubor, ze kterého budeme savce vybírat, obsahuje 30 druhů.

 

Geologie

 

5 základních hornin

Poznáš 5 základních hornin.

 

Nerost a hornina

Znáš rozdíl mezi nerostem a horninou. Umíš uvést příklad horniny a nerostu.

 

Horniny podle vzniku

Rozlišíš horniny podle vzniku (vyvřelé, přeměněné, usazené), víš, co je vrása, zemětřesení a sopečná činnost.

 

Pravěký život

Znáš geologické doby (prahory až čtvrtohory) a víš, které skupiny rostlin a živočichů jsou pro ně nejvýznamnější.

 

Půda, její vznik a význam

Víš, co je půda, jak vzniká a jaký má v přírodě význam. Víš, co je humus.

 

Eroze půdy

Víš, co je eroze, jakými způsoby vzniká a jak se dá omezovat její vznik.

 

Krasové jevy

Znáš podzemní i povrchové krasové jevy a druhy krápníků. Víš, v jakých horninách mohou vznikat krasové jevy.

 

Návštěva místa dobývání nerostných surovin

Dobývání nerostných surovin je činnost, která nevratně mění krajinu. Při návštěvě lomu nebo podobného místa by sis měl uvědomit důsledky těžby nerostných surovin na krajinu. Pokud nějaké místo navštívíš sám bez oddílu, vyprávěj nám o něm a o tom, jaké v tobě vyvolalo dojmy a pocity.

 

* Geologická stavba vybraného území

S vedoucími si dohodneš území, u kterého zjistíš, z jakých hornin je tvořeno.

 

Astronomie

 

Souhvězdí

Na noční obloze poznáš 5 souhvězdí letní oblohy a 5 souhvězdí zimní oblohy.

 

Nalezení Polárky

Ukážeš na obloze Polárku. Na které světové straně ji najdeš?

 

Planety

Znáš planety sluneční soustavy.

 

Měsíc

Víš, jak se mění podoba Měsíce během 28 dnů.