Kajky Hostivice

 

Základní informace o oddílu

 

image002

 

Oddíl mladých ochránců přírody Kajky působí v Hostivici od roku 1992. Za významný den považujeme 17. listopad 1993, kdy si oddíl zvolil své jméno. Činnost sestává z pravidelných schůzek jednou týdně, sobotních a víkendových akcí a dalšího samostatně vyhlašovaného programu. Schůzky probíhají ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin v oddílové klubovně. Další akce vyhlašujeme v oddílovém časopise Kajčí křik.

Členem oddílu se může stát každý zájemce, který se chce účastnit oddílové činnosti. Účast na všech akcích rozhodně není podmínkou, v dlouhodobějších hodnoceních však zpravidla vítězí ti nejaktivnější. Členem se zájemce stává odevzdáním vyplněné přihlášky a zaplacením členského příspěvku, který se platí vždy na kalendářní rok. Výši členského příspěvku oznamujeme v Kajčím křiku, pro rok 2013 činí příspěvek 270 Kč. Oddílových akcí se většinou mohou účastnit i nečlenové, u akcí, na které jsme získali dotaci (zpravidla vícedenní výpravy), však nečlenům účtujeme plné náklady.

Členové oddílu mohou zdarma po odevzdání fotografie získat průkaz mladého ochránce přírody ČSOP, který v programu Zelená karta umožňuje zlevněný vstup do některých muzeí a památek (např. bezplatný vstup do zpřístupněných jeskyní).

 

Adresa klubovny

Dům dětí, Pionýrů 54, Hostivice (vedle zvláštní školy)

 

Spojení na vedoucí

Oddíl vedou Ladislava Pasáková (ladka @ kajky.cz), Jiří Kučera (jirka @ kajky.cz) a další pomocníci. Spojení na vedoucí poskytneme novým členům v tištěné podobě. Napsat nám můžete mailem na adresu kajky @ kajky.cz (adresu pište bez mezer).

 

 

Oddílové pojmy

Kajčí křik – oddílový časopis, základní čísla vycházejí jednou měsíčně s programem na měsíc dopředu, v případě potřeby vydáváme zvláštní čísla

Už nejsem zelenáč – vstupní oddílová zkouška pro nové členy, podmínky splnění shrnuje samostatný sešit

Zálesák – oddílová zkouška, která navazuje na zelenáče

Tulácký zápisník – zápisníček, do kterého si Kajky v průběhu roku zapisují kilometry překonané pěšky, na kole, na běžkách či na lodi (kanoi); zápisníček na kalendářní rok se rozdává zpravidla na vánoční schůzce

Mistr uzlování – každoroční soutěž ve vázání šesti základních uzlů normálně a poslepu, probíhá vždy na podzimních prázdninách

Recesiáda – soutěž v netradičních disciplínách (běh pozpátku, vytrvalostní sed, lez hluboký, skok daleký s taškou a ztížený hod na cíl), koná se vždy co nejblíže k 1. dubnu

Soutěž tělesné obratnosti (STO) – soubor různě hodnocených cviků, jejichž součet dává sto bodů, probíhá v září a říjnu

Zlatý list – celostátní přírodovědná soutěž družstev, které se pravidelně účastníme; v Hostivici pořádáme místní kolo a v krajském kole bojujeme o účast v národním kole

 

Aktualizace: 25.8.2013