Kajky Hostivice

 

ZDRAVOVĚDA

Zálesácké listy

 

 

 

Pamatuj si:

 

- Zachovej klid!

- Pokud nevíš, jak pomoci, nedělej s raněným nic a sežeň rychle pomoc jinde.

- Každý svůj úraz při akcích Kajek oznam vedoucím.

 

Důležitá telefonní čísla

hasiči 150

záchranná služba 155

policie 158

 

Co uděláš, když se tvůj kamarád řízne nožem?

 

1. Posaď nebo polož kamaráda (může nastat rychlý pokles krevního tlaku -> odkrvení mozku -> kamarád může až omdlít). Pokud kamarád omdlí a jsou zachovány životně důležité funkce (dýchání, tep), starej se o zranění a ne o to, abys kamaráda probudil.

2. Zvedni ruku nahoru, aby přestala téci krev.

3. Pokud je řezná rána větší, zajisti převoz k lékaři na sešití. Na transport můžeš ránu zavázat obvazem. Dej pozor, aby se obvaz nepřilepil k ráně.

4. Pokud je lékař nedostižný, po zastavení krvácení ránu (zasypej zásypem) a stáhni pevně k sobě leukoplastí.

 

Co uděláš, když si kamarád usekne nebo nasekne prsty?

 

1. a 2. stejně jako u řezné rány.

3. Useknuté prsty posbírej a dej do čistého igelitového sáčku, nejlépe s ledem.

4. Kamaráda co nejrychleji doprav k lékaři, nejlépe na chirurgii.

5. Pahýly prstů ničím neobvazuj, mohl bys do rány zanést infekci (která může způsobit až otravu krve).

 

Co uděláš, když si kamarád vyrazí zuby?

 

1. Kamaráda uklidni a posaď. Nech ho, ať si vypláchne ústa čistou vodou.

2. Posbírej zuby a odvez kamaráda i zuby k zubaři.

3. Na zpětné nasazení vlastních zubů není mnoho času.

 

Co uděláš, když kamaráda uštkne zmije?

 

Zmijí kousnutí poznáš podle dvou vpichů. Užovka není jedovatá.

Nikdy ránu nevysávej ústy. Kamarád bez úhony přežije, ale ty se otrávíš.

Zaškrť končetinu nad ránou blíže k srdci a napiš si čas zaškrcení. Zaškrcení nesmí být úplné a vždy po 5 minutách jej musíš povolit.

Kamaráda co nejrychleji doprav k lékaři.

 

Kdy vznikne úžeh a úpal? Jak ho budeš léčit?

 

Úžeh vzniká při přehřátí na slunci.

Úpal vzniká při přehřátí v dusné, horké nevětrané místnosti.

Pro léčbu je důležité množství tekutin. Pro nemocného zajisti klid ve stínu nebo v dobře větrané místnosti. Můžeš nemocnému dát Paralen nebo Acylpyrin.

 

Co uděláš, když si kamarád podvrtne kotník?

Kotník pokud možno stáhni obinadlem nebo šátkem. Nohu nenechávej dole, ale polož ji alespoň do úrovně, ve které kamarád sedí, aby neotékala. Přikládej studené obklady. Pokud použiješ led, dej pozor, abys nohu nepodchladil.

            Pro vstřebání otoku a doléčení je vhodné přikládat tvarohový nebo jogurtový zábal. Rozbalený tvaroh nebo jogurt dej do hadru a přilož na nohu.

 

Co uděláš, když si kamarád zlomí ruku nebo nohu?

 

Noha:

a) Přilož ze strany nohy dlahy, aby zasahovaly přes 2 nejbližší klouby u zlomeniny, a přivaž je pomocí šátků k noze. Dlahy musí oba klouby znehybňovat. Nikdy neuvazuj úchyt dlahy přes zlomeninu.

b) Pokud nemáš po ruce dlahy ani klacky, ze kterých bys je vytvořil, svaž obě nohy dohromady. O vázání platí to, co pro dlahy.

 

Ruka:

Můžeš postupovat jako u nohy v prvním případě.

Je-li ruka zlomená v předloktí, zavěš ji na šátek. Závěs musíš udělat správně, abys kamarádovi ještě víc neublížil. Šátek musí jít až pod loket a pod dlaň. Z cípu šátku nedělej uzel.

 

Při zlomenině doprav kamaráda k lékaři!

 

Otevřená zlomenina:

Pokud se ti neudělá špatně, neodbíhej od zraněného.

KOSTI NIKDY NEROVNEJ!

Snaž se zastavit krvácení.

Doprav kamaráda k lékaři.

 

Co uděláš při zástavě dechu?

Po 5 minutách, kdy kamarád nedýchá, dochází k poškození mozku !!!

 

1. Vyčisti ústní dutinu od nečistot a vytáhni zapadlý jazyk. Pozor, jazyk je slizký, vezmi ho do kapesníku a zajisti, aby opět nezapadl. Klidně ho přišpendli k bradě.

2. Polož pacienta na záda a zakloň mu hlavu. Někdy to stačí k tomu, aby kamarád začal dýchat.

3. Nestačí-li to, pak se musí zahájit řízené dýchání. Sám na to zatím asi nebudeš stačit, ale zásady si pamatuj, abys mohl poradit dospělému, kterého zavoláš na pomoc než přijede lékař.

a) Pravou rukou podlož kamaráda pod krkem, aby se mu zaklonila hlava,

b) Zacpi nos.

c) Zhluboka se nadechni.

d) Učiň velký výdech do kamaráda. Ústa musí obejmout ústa kamaráda.

e) Uvolni nos a ústa, aby mohl kamarád vydechnout.

První čtyři vdechy učiň rychle po sobě. Pak dýchej pravidelně asi 16 x za minutu.

Zapiš si čas, kdy k zástavě došlo nebo kdy jsi ji zjistil. Je to důležité.

Řízené dýchání nikdy nesmíš zkoušet na kamarádovi, který dýchá !!!

 

Jak poznáš zástavu dechu?

Před nos přilož zrcátko, tenký proužek papíru nebo vlasy. Pokud se zrcátko orosí nebo se papírek či vlas hýbe, kamarád dýchá.

 

Co uděláš při zástavě srdeční činnosti?

 

Zástava srdeční činnosti nastává většinou současně se zástavou dechu.

Při zástavě srdeční činnosti se provádí srdeční masáž tak, že se palcovou částí dlaně (ruce jsou na sobě) stlačí hrudník na levém dolním konci hrudní kosti v rytmu tepu (asi 72 x za minutu).

Při zástavě dechu i srdeční činnosti se kombinuje umělé dýchání se srdeční masáží (5x srdeční masáž a 3x dýchání).

Zapiš si čas, kdy k zástavě došlo nebo kdy jsi ji zjistil. Je to důležité.

 

Jak poznáš zástavu srdce?

K zástavě srdeční činnosti došlo tehdy, když nenahmatáš tep. Nejcitlivější místo je na krční tepně a potom na ruce.

 

Jak můžeš pomoci při záchvatu epilepsie?

 

Co je epilepsie:

Epilepsie je porucha centrálního nervového systému (konkrétně v mozku). Vytvoří se tam tkáň, která tam nepatří, spojí jiné nervové dráhy a choroba je na světě.

Za normálních podmínek epileptika nepoznáš, protože se chová úplně stejně jako ty.

Epileptické záchvaty se liší intenzitou. Těch lehčích si často ani nevšimnete. Těžší záchvaty jsou nebezpečné - většinou vyvolávají křeče, pacient upadne a může mít i pěnu u úst.

Pacient většinou pozná, že se záchvat blíží, a stihne si vzít lék, který by měl mít neustále s sebou. Občas se ale stane, že si lék zapomene nebo je záchvat prostě rychlejší.

 

Jak můžeš pomoci?

Může se ti stát, že uvidíš člověka, kterého postihl těžší záchvat epilepsie. Důležité je zabránit tomu, aby si pacient neublížil. To znamená odstranit okolo něj nebezpečné předměty, dát pozor, aby pacient neupadl na hranu nábytku nebo do vozovky. Když má epileptik záchvat, nedávej mu žádné prášky, mohl by se udusit. Zavolej lékařskou pomoc.